9 Feb 2016

“Bouwstenen voor gezondheidszorg voor asielzoekers en vluchtelingen in Kennemerland”

GGD Kennemerland organiseert een eerste regionale netwerkbijeenkomst op 18 februari 2016 om de samenhang en samenwerking tussen partners die betrokken zijn bij de zorg voor asielzoekers en vluchtelingen te versterken. 

Zowel gezondheidsaspecten, als de organisatie van zorg voor asielzoekers en vluchtelingen staan centraal tijdens deze bijeenkomst. Daarnaast is er ruimte voor het stellen van vragen, het delen van ervaringen en het ontmoeten van elkaar. 

Meer weten?
Voor vragen kunt u terecht bij Henneke Berkhout, email hberkhout@ggdkennemerland.nl.