3 Jan 2017

1e regionale nota gezondheidsbeleid vastgesteld

Op 5 december 2016 heeft de bestuurscommissie Publieke Gezondheid & Maatschappelijke Zorg de regionale nota gezondheidsbeleid (2017 - 2020) vastgesteld. De regionale nota bevat de gemeenschappelijke ambities voor de 10 gemeenten binnen de Veiligheidsregio Kennemerland.

Samengevat wordt ingezet op:

  1. "Mind the gap": terugdringen van sociaaleconomische gezondheidsverschillen door het verbeteren van de gezondheid en leefstijl van lager opgeleiden.
  2. "Bewegen voor iedereen": toename van bewegen onder mensen met gezondheidsproblemen.
  3. "NIX18": terugdringen van roken en alcoholgebruik onder jongeren (18-).
  4. "Uit de dip": terugdringen van het risico op emotionele problemen/depressie onder jongeren en ouderen. 

10 gemeenten samen voor gezondheid
Het is voor het eerst dat de 10 gemeenten gezamenlijk een regionaal gezondheidsbeleid hebben opgesteld. Dat is een mooi resultaat, omdat hiermee gezamenlijk de gezondheid van de inwoners, die in onze regio wonen, wordt bevorderd. Samen in de regio, samen met de ketenpartnersop het terrein van de gezondheid en integraal (in samenhang met andere gemeentelijke taken).

Uitvoeringsagenda
Hoe een en ander tot uitvoering wordt gebracht staat weergegeven in de uitvoeringsagenda, die in het laatste hoofdstuk van de notitie is opgenomen. Daarmee is voor iedereen inzichtelijk op welk moment welke resultaten mogen worden verwacht. De nota is bedoeld als basis voor de gehele regio. Gemeenten kunnen hier nog speerpunten aan toevoegen of lokale accenten op aanbrengen.