Advies & Onderzoek

Binnen GGD Kennemerland werkt het team Advies & Onderzoek samen met gemeenten en ketenpartners aan een gezonde regio. Het team bestaat uit Adviseurs Publieke Gezondheid en Epidemiologen.

Wat doet Advies & Onderzoek?

De Epidemiologen voeren diverse gezondheidsonderzoeken uit onder inwoners in de regio Kennemerland. De resultaten van deze onderzoeken bieden inzicht in de gezondheidssituatie van de inwoners en in de effecten van gezondheidsbevorderende activiteiten. Op basis van deze inzichten, maar ook op basis van landelijke richtlijnen en trends, brengen de Adviseurs Publieke Gezondheid advies uit aan gemeenten over de invulling en uitvoering van hun lokale gezondheidsbeleid. Daarnaast ondersteunen de Adviseurs Publieke Gezondheid de ketenpartners bij het opzetten en uitvoeren van gezondheidsbevorderende activiteiten op de scholen en in de wijken. Daarbij wordt veelal ingezet op een integrale aanpak, waarbij intensief en structureel wordt samengewerkt met verschillende uitvoeringspartners.

Nieuwsbrief Advies & Onderzoek