Ambulancezorg

De sector Ambulancezorg van GGD Kennemerland en de Meldkamer Ambulancezorg (MKA) zijn beiden essentiële schakels binnen de regionale ambulancezorg van Kennemerland.

De ambulancezorg wordt geleverd door gespecialiseerde verpleegkundigen, chauffeurs en centralisten. Deze zeer hoogwaardige zorg omvat het hele proces van een melding tot en met de overdracht van een patiënt in een ziekenhuis. Zie ook onze algemene leveringsvoorwaarden.

Voor een veilige samenwerking in de ambulance is de Patiëntveiligheidskaart ontwikkeld.

Standplaats
De hoofdstandplaats van Ambulancezorg Kennemerland is de Zijlweg in Haarlem. Daarnaast zijn er twee uitrukposten binnen de regio op de brandweerkazernes van Heemstede en Zandvoort. 
 

Voertuigen
Ambulancezorg Kennemerland beschikt over acht ambulances, vier ambulancefietsen en twee ambulancemotoren.

Soorten vervoer
GGD Kennemerland, sector Ambulancezorg verzorgt het spoedvervoer en het besteld vervoer in Kennemerland. Bij spoedvervoer belt u 1-1-2; het aanvragen van besteld vervoer verloopt altijd via de (huis)arts.

Bestuur en directie Damstraat _2756 Web
Zowel de sector Ambulancezorg van GGD Kennemerland en de Meldkamer Ambulancezorg (MKA) vallen onder de verantwoordelijkheid van het bestuur en directie van de Veiligheidsregio Kennemerland.

Samenwerking
De Ambulancezorg van GGD Kennemerland werkt nauw samen met twee overige regionale aanbieders van Ambulancezorg, Witte Kruis Ambulancezorg en Ambulance Amsterdam-Kennemerland. Samen vormen zij de Regionale Ambulance Voorziening Kennemerland
(RAV Kennemerland).

Contact
GGD Kennemerland, sector Ambulancezorg verzorgt het spoedvervoer en het besteld vervoer in Kennemerland. Bij spoedvervoer belt u 1-1-2; het aanvragen van besteld vervoer verloopt altijd via de (huis)arts.

 

Postadres:
Postbus 5514
2000 GM Haarlem

E-mail: Ambulancezorg@ggdkennemerland.nl

Bezoekadres:
Zijlweg 200
2015 CK Haarlem
Tel.: 023 - 5159 745 (secretariaat)