Kwaliteit

Kwaliteitsbeleid staat bij GGD Kennemerland hoog in het vaandel. Daarom zijn kwaliteitszorg en kwaliteitsontwikkeling onlosmakelijk verbonden met het dagelijks werk van alle medewerkers van de sector Ambulancezorg.

De Ambulancedienst van GGD Kennemerland werkt sinds 1999 met een kwaliteitssysteem. De sector Ambulancezorg en de Meldkamer Ambulancezorg (MKA) hebben een gezamenlijk kwaliteitscertificaat HKZ. hkz logo petitSinds begin 2013 betreft dit het certificaat voor zowel het kwaliteitsmanagementsysteem als het veiligheidsmanagementsysteem. 

Kwaliteitswet  
De wettelijke basis voor kwaliteitszorg binnen de sector Ambulancezorg wordt gevormd door de Kwaliteitswet Zorginstellingen (1996). De wet is sinds 1 januari 2003 van toepassing op alle taken uit de wet Publieke Gezondheidszorg. Volgens de wet dient de zorginstelling verantwoorde zorg aan te bieden. Hier wordt onder verstaan: ‘zorg van een goed niveau die in ieder geval doeltreffend, doelmatig en patiëntgericht wordt verleend en die is afgestemd op de reële zorgbehoefte van de patiënt’. Dit is wat het kwaliteitssysteem beoogt te bereiken.

hkz logoStreven naar optimale prestaties
Goede kwaliteitszorg en -ontwikkeling vragen om de wil om steeds optimaal te functioneren. Daarbij spelen het management en de kwaliteitsfunctionaris een centrale rol. Binnen de sector Ambulancezorg worden medewerkers gestimuleerd om verbeterkansen op te pakken en actief te werken aan de verbetering van dienstverlening en middelen. Het management staat open voor concrete verbetervoorstellen van medewerkers, klanten en partners.

Klachten
Binnen GGD Kennemerland bestaat een klachtenprocedure.

Imago-onderzoek 
Welk beeld hebben Nederlanders van ambulancezorg? Wat weten ze over het vak en wat vinden ze daarvan? Matchen hun verwachtingen met wat ambulancezorg in de praktijk biedt? Ambulancezorg Nederland (AZN) heeft een grootschalig, representatief imago-onderzoek laten uitvoeren. 

Meer
Kwaliteit binnen GGD Kennemerland