Prestaties

In ‘Ambulances in-zicht 2011’, een uitgave van Ambulancezorg Nederland, zijn de prestaties van de ambulancesector in Nederland over de periode 2009 – 2011 opgenomen. De prestaties van RAV Kennemerland, waarvan GGD Kennemerland, sector Ambulancezorg deel uitmaakt, zijn in 2011, net als in voorgaande jaren uitstekend te noemen.

Gemiddelde aanname en uitgifte tijd
Dit is de tijdsduur vanaf het begin van de aanname (= het opnemen van de telefoon) door de centralist van de meldkamer ambulancezorg tot het moment waarop de centralist de ritopdracht heeft verstrekt aan het uitvoerende ambulanceteam.

De tijdsduur (in minuten) aanname en uitgifte van A1-inzetten is gedaald van 1:25 (2010) naar 1:05. Landelijk ligt het gemiddelde op 1:52.

Gemiddelde Aanname En Uitgifte Tijd

Gemiddelde uitruktijd
Dit is de tijdsduur vanaf het moment waarop de centralist het uitvoerende ambulanceteam heeft gealarmeerd tot het moment waarop de ambulance na de alarmering vertrekt (= wielen in beweging) met het complete ambulanceteam naar de door de centralist opgegeven plaats.

De uitruktijd bij A1-inzetten is gedaald van 0:53 (2010) naar 0:51. Het landelijke gemiddelde ligt op 1:02, net als in 2010.

Gemiddelde aanrijtijd
Dit is de tijdsduur vanaf het moment waarop de ambulance na de alarmering vertrekt met het complete ambulanceteam naar de door de centralist aangegeven plaats tot het moment waarop de ambulance arriveert bij de plaats waar de patiënt zich bevindt en waar de ambulance nog kan komen.

De aanrijtijd bij A1-inzetten is gedaald van 6:15 (2010) naar 6:05.Het landelijke gemiddelde ligt op 6:36, eveneens een daling.

Aantal ritten binnen de normtijd van 15 minuten
In 2011 waren de ambulances van RAV Kennemerland bij gemiddeld 95,8% van de A1-inzetten binnen 15 minuten na het begin van de melding bij de patiënt aanwezig. Dit is een kleine verbetering ten opzichte van 2010, toen het percentage 95,0% was.

Ook landelijk werd een verbetering vastgesteld, namelijk 93,3%, ten opzicht van 92,3% in 2010. 

In de praktijk betekende dit in 2011 dat in de regio Kennemerland de ambulance gemiddeld binnen 8:07 minuten arriveert, als er met spoed om een ambulance wordt gevraagd.

Landelijk ligt dit gemiddelde op 9:32. Ook landelijk is er sprake van een verbetering.

Gemiddelde Aanrijtijd