RAV

RAV LogoDe Ambulancezorg van GGD Kennemerland werkt nauw samen met twee overige regionale aanbieders van Ambulancezorg, Witte Kruis Ambulancezorg en Ambulance Amsterdam-Kennemerland. Samen vormen zij de Regionale Ambulance Voorziening Kennemerland (RAV Kennemerland).

MICK
De ambulances worden aangestuurd door het Meld-, Informatie- en Coördinatiecentrum Kennemerland (MICK), de gemeenschappelijke meldkamer van de Veiligheidsregio Kennemerland. Hier komen alle aanvragen voor ambulancezorg binnen. Deze aanvragen komen van huisartsen, ziekenhuizen, maar ook van patiënten zelf. Vanuit de meldkamer wordt de regie gevoerd over alle ambulanceteams van de regio én voertuigen of teams die worden ingezet bij calamiteiten zoals het Mobiel Medisch Team, de helikopter, mobiele commandovoertuigen en georganiseerde vrijwillige hulpverleners.

Samenwerking
Er wordt goed samengewerkt met belangrijke partners binnen de acute zorgketen, zoals de regionale ziekenhuizen en huisartsenposten. Ook organiseert de RAV Kennemerland diverse opleidingen en regionale (na)scholingen voor de drie ambulancediensten binnen de regio, de regionale brandweer, de regionale meldkamer (MICK) en de bedrijfsambulancedienst van luchthaven Schiphol, Airport Medical Service (AMS).

De RAV Kennemerland wordt bij de uitvoering van haar taken ondersteund door een stafbureau dat beleidsmatige en medisch-inhoudelijke ondersteuning en opleidingszaken regelt.

Kwaliteitsjaarverslag 2014 RAV Kennemerland