Wat doen we

De meest zichtbare vorm van ambulancehulpverlening is het spoedvervoer. Daarbij gaat het altijd om medisch noodzakelijk vervoer. Daarbij kan onderscheid worden gemaakt in A1- en A2-ritten. 

Spoedeisende medische hulpverlening
Bij een A1-urgentie is sprake van een levensbedreigende situatie en moet de ambulance binnen 15 minuten na melding ter plaatse zijn. Bij een A2-urgentie is geen sprake van een levensbedreigende situatie, maar is wel spoed geboden: de ambulance dient zo snel mogelijk maar uiterlijk binnen 30 minuten ter plaatse te zijn. 

Niet spoedeisend vervoer
Planbare ambulancezorg wordt ook wel B-vervoer genoemd. Een voorbeeld van planbare ambulancezorg is het vervoer van een patiënt vanuit het ziekenhuis naar huis.Ambu Kennemerland Gasthuis [2]

Daarnaast is de sector Ambulancezorg van GGD Kennemerland ook verantwoordelijk voor:

  • Zorgindicatie, zorgtoewijzing en zorgcoördinatie.
  • Paraatheid: het organiseren van voldoende beschikbaarheid van een ambulanceteam om binnen vijftien minuten na een A1-melding bij de Meldkamer Ambulancezorg in alle delen van het verzorgingsgebied ter plaatse te zijn.
  • Medische hulp bij grootschalige ongevallen en rampen. (GHOR-taken). 
  • Het opleiden en trainen van eigen en andere hulpverleners zoals de medewerkers van brandweer Kennemerland.  

Meer
Werkproces Ambulancezorg