18 Nov 2016

Basisschool De Regenboog ontvangt vignet Gezonde School

Basisschool de Regenboog uit Hoofddorp heeft als eerste school in de gemeente Haarlemmermeer het vignet Gezonde School ontvangen. Vrijdag 18 november onthult wethouder Tom Horn (Volksgezondheid) het vignet tijdens een feestelijke bijeenkomst.

De school ontvangt een stimuleringsprijs om te blijven werken aan de gezondheid van hun leerlingen. 

Een vignet voor scholen
Het vignet gezonde School is een erkenning voor scholen die structureel en op een planmatige manier werken aan het verbeteren van de gezondheid van leerlingen. Met het vignet tonen scholen aan dat zij voldoen aan landelijk gestelde kwaliteitscriteria. GGD Kennemerland ondersteunt scholen bij de aanpak.

De Gezonde school aanpak
Tamara van Velzen, coördinator Gezonde School op de Regenboog vertelt: “De -Gezonde School-aanpak geeft een meerwaarde voor zowel de leerlingen, de ouders, het team en de school. Op een speelse manier worden de kinderen vertrouwd gemaakt met de voordelen van een gezonde levensstijl. De verschillende werkvormen, waaronder samenwerken, kook-, beweeg- knutselopdrachten en proefjes, houden de kinderen actief en taakgericht.

Doordat ook ouders hierbij betrokken worden, kan het geleerde thuis in praktijk worden gebracht. Het streven naar een gezonde schoolomgeving, waar kinderen en volwassenen gezond eten vanzelfsprekend en makkelijk vinden, is een mooie en leuke uitdaging!” 

Samenwerking gezonde aanpak
Over de meerwaarde van de Gezonde School zegt ze: “Samen met het schoolteam streven we naar een doorgaande lijn voor een gezonde en bewuste levensstijl door middel van schoolafspraken, activiteiten, workshops en lessen. Er wordt samengewerkt met de aanpak Jongeren op Gezonde Gewicht (JOGG) Haarlemmermeer, de coördinator van het lesprogramma Lekker Fit!, de buurtsportcoach van Sportservice Haarlemmermeer, een coach gezonde leefstijl, een bewegingsconsulente en een adviseur publieke gezondheid vanuit de GGD. Gezamenlijk werken we aan deze doorgaande lijn. Zij helpen de school met informatievoorziening en organiseren voorlichtingen, trainingen of workshops.  Zo organiseert de coach gezonde leefstijl een workshop gezonde voeding voor de school in samenwerking met een lokale supermarkt in Toolenburg.”

Meer informatie
Kijk voor meer over de gezonde school of neem contact op via gezondeschool@ggdkennemerland.nl.