Colofon

Hoofdredactie
Arnoud Jansen
Nancy Bohnen

Beheer
Het beheer en de ontwikkeling van deze website komt tot stand onder verantwoordelijkheid van de afdeling Communicatie van Veiligheidsregio Kennemerland.   

Bouw

Deze website is gebouwd door Macaw. Content Management System: Umbraco.   

 

Web Accessibility Initiative

De site voldoet aan de richtlijnen van het Web Accessibility Initiative, zoals uitgegeven door het Worldwide Web Consortium. In Nederland wordt betere toegankelijkheid gepromoot door 'drempels weg', een initiatief van het ministerie van VWS.