Crisisbestrijding Schiphol

Op deze pagina vindt u meer informatie over het Draaiboek Infectieziektebestrijding Wet Publieke Gezondheid Schiphol en het Crisisbestrijdingsplan Schiphol. Beide plannen zijn op elkaar afgestemd.

Draaiboek Infectieziektebestrijding WPG Schiphol
Het draaiboek Infectieziektebestrijding Wet Publieke Gezondheid Schiphol beschrijft de werkprocessen van de afdeling Infectieziektebestrijding van GGD Kennemerland bij een (dreigende) infectieziekte die een gevaar vormt voor de volksgezondheid en zijn intrede kan doen via de luchthaven Schiphol. In het draaiboek is de samenwerking tussen de luchthaven en de GGD op het gebied van infectieziektebestrijding beschreven. Van dit draaiboek is ook een samenvatting beschikbaar.

Crisisbestrijdingsplan Schiphol
Het Crisisbestrijdingsplan Schiphol (CBP-S) beschrijft op welke wijze Veiligheidsregio Kennemerland invulling geeft aan de wettelijke taak op het gebied van rampenbestrijding en crisisbeheersing, specifiek voor de luchthaven Schiphol.