14 Dec 2015

Crisisorganisatie verder versterkt

GHOR Kennemerland, RAV Kennemerland en Rode Kruis maken t.b.v. van grote incidenten afspraken over Grootschalige Geneeskundige Bijstand (GGB). Belangrijk voordeel is dat bij een grootschalig incident zwaargewonden sneller van de incidentlocatie naar de ziekenhuizen worden vervoerd en dat een groter potentieel hulpverleningscapaciteit beschikbaar is.

Maandagavond 14 december sluiten GHOR Kennemerland (onderdeel van GGD Kennemerland) en de Regionale Ambulance Voorziening Kennemerland (RAV Kennemerland) en het Nederlandse Rode Kruis een regionale samenwerkingsovereenkomst over de inzet van ambulancemedewerkers en EHBO-vrijwilligers van het Rode Kruis bij grootschalige incidenten. Deze nieuwe aanpak is landelijk ontwikkeld als aanvulling op de reguliere acute zorg en wordt Grootschalige Geneeskundige Bijstand (GGB) genoemd. Deze aanpak is vanaf 4 januari 2016 van kracht. Doel van de GGB is om zwaar gewonde slachtoffers bij een grootschalig incident zo snel mogelijk van incidentlocatie naar het ziekenhuis te vervoeren en licht gewonden ter plaatse te behandelen.

Grootschalige Geneeskundige Bijstand wordt ingezet bij incidenten met veel gewonden. Daarbij gaan ambulancemedewerkers zich primair richten op het behandelen van zwaar gewonden en het vervoer naar het ziekenhuis, terwijl het Rode Kruis EHBO-ers levert om ter plaatse lichtgewonde slachtoffers te verzorgen. De Rode Kruisvrijwilligers zijn georganiseerd in noodhulpteams die uit 4 tot 8 EHBO-ers bestaan, die in geval van een crisis of ramp lichtgewonde slachtoffers verzorgen. Daardoor kunnen de beschikbare ambulanceverpleeg-kundigen en ambulancechauffeurs zich volledig richten op de zorg aan de zwaar(st) gewonden. De kracht van het GGB-model is dat alle ingeschakelde hulpverleners ook in crisisomstandigheden taken uitvoeren die vergelijkbaar zijn met hun normale werkzaamheden.

20151412 Foto GGD Ziekenhuis Spoedeisende Hulp Ambulance Nieuw Formaat

Onderdeel van de aanpak is de aanschaf van twee nieuwe voertuigen: het calamiteitenvoertuig voor ambulancemedewerkers en het noodhulpvoertuig voor het Rode Kruis. Met deze voertuigen kunnen zo nodig extra ambulancemedewerkers en materieel voor zwaargewonden en Rode Kruis-EHBO-ers voor de lichtgewonden worden ingezet. Dit vraagt van de ambulancediensten extra inzet op het gebied van scholing en het beheer van materieel.