Bedrijfshulpverlening

In de cursus Bedrijfshulpverlening leert u levensreddende handelingen te verrichten waaronder reanimatie, het bestrijden van een beginnende brand en begeleiding van een ontruiming van een gebouw. De cursus duurt twee dagen. Tijdens beide lesdagen beoordelen de docenten de competenties van de cursisten. Beide dagen worden afgesloten met een schriftelijk examen. Legt u beide examens goed af, dan ontvangt u het diploma en pasje BHV en kunt u binnen uw organisatie aan de slag als bedrijfshulpverlener. Een geldig EHBO–diploma met aantekening reanimatie geeft vrijstelling voor dag 1 van de cursus.

De cursus Bedrijfshulpverlening is bedoeld voor medewerkers van bedrijven, instellingen en scholen.

Klik hier voor de folder

Herhalingscursus Bedrijfshulpverlening
Wanneer u het diploma Bedrijfshulpverlening heeft gehaald, moet u ieder jaar een herhalingscursus doen om het BHV-diploma geldig te houden. De herhalingscursus duurt één dag: een halve dag eerste hulp en een halve dag brandbestrijding en ontruiming. Tijdens de herhalingscursus Bedrijfshulpverlening oefent u de vaardigheden uit de basiscursus opnieuw met behulp van een Lotus-slachtoffer (iemand die slachtoffer speelt). Bij goed gevolg ontvangt u een herhalingscertificaat en een nieuw BHV-pasje.

NIBHV-keurmerk
De GGD is een erkend opleidingsinstituut met NIBHV-keurmerk (Nederlands Instituut voor Bedrijfshulpverlening) en werkt volgens de richtlijnen van het Oranje Kruis, dé belangenorganisatie in Nederland rond EHBO.

Les van ervaren, gecertificeerde trainers
De lessen worden gegeven door een groep van vijftien ervaren docenten: negen docenten Brand (allen werkzaam bij de beroepsbrandweer) en zes docenten EHBO, gecertificeerd door het Oranje Kruis.

Inhoud van de cursus
Tijdens de EHBO-module leert u hoe u moet handelen op het gebied van de niet-spoedeisende Eerste Hulp en de spoedeisende Eerste Hulp. Onderwerpen die aan bod komen zijn:

• Alarmeren en de algemene hulpverleningsregels
• Wonden
• Oogletsel
• Kneuzingen en verstuikingen
• Botbreuken, ontwrichtingen en wervelletsels
• Brandwonden
• Reanimatie
• Gebruik van de AED (Automatische Externe Defibrillator)

Tijdens de module Brandbestrijding & Ontruiming zijn de onderwerpen:

• Brand en de gevaren bij brand
• Algemene regels bij het blussen
• Gebruik van diverse blustoestellen
• De taak van de BHV'er bij een brand
• Voorbereiding van een ontruiming

Realistisch oefenen in kleine groepen
De cursisten Bedrijfshulpverlening (BHV) oefenen op de locatie in Haarlem in de blustoren van de beroepsbrandweer. Bij de BHV-herhalingscursus wordt gewerkt met iemand die slachtoffer speelt (Lotus). Door realistisch te oefenen ervaart u beter wat er tijdens hulpverlening gebeurt. Omdat we in kleine groepen werken, krijgt elke cursist voldoende aandacht.

BHV Brandtoren1

 

 

 

 

 
Na afloop een erkend diploma

Beheerst u de  competenties en legt u de examens goed af, dan ontvangt u het diploma Bedrijfshulpverlening en het BHV-pasje van het NIBHV.

Prijzen
De kosten voor het volgen van een BHV-cursus zijn € 347,-. De kosten voor de herhalingscursus zijn € 199,- (excl. boek).

De prijzen zijn per cursist en inclusief lunch, koffie, thee, lesmateriaal en examengeld (tenzij anders vermeld). Vermelde prijzen zijn exclusief BTW. GGD Kennemerland houdt zich het recht voor de prijzen op ieder moment te wijzigen.

Inschrijven
Heeft u interesse in één van onze cursussen? U kunt zich hier direct inschrijven. U vindt hier ook een overzicht van de cursussen (data, locatie en beschikbaarheid). Daarnaast kunnen wij ook de cursus Bedrijfshulpverlening op maat aanbieden op andere data, desgewenst bij u op locatie.

Lotus1