Disclaimer

De inhoud van deze site is met de grootste zorg samengesteld. Toch bestaat de mogelijkheid dat delen van de informatie gedateerd of anderszins niet langer correct zijn. De GGD Kennemerland kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van de informatie op haar website.

Externe 'links' (verwijzingen) in deze website voeren naar informatiebronnen die door anderen dan de GGD Kennemerland worden beheerd. De GGD draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de juistheid of enig ander aspect van de informatie vanuit deze andere bronnen.