Forensische dienst

Als een arts bij een sterfgeval geen verklaring van een natuurlijk overlijden kan afgeven, wordt de gemeentelijk lijkschouwer ingeschakeld: de forensisch geneeskundige. Hij onderzoekt waaraan de persoon is overleden. Hij werkt nauw samen met politie, justitie, huisartsen en medisch specialisten.

De forensische geneeskunde wordt uitgevoerd door de GGD en vrijgevestigde artsen. Zij zijn 24 uur per dag en 7 dagen per week oproepbaar volgens een dienstrooster. De forensisch geneeskundige kan via de Meldkamer van de politie Kennemerland worden opgeroepen op telefoonnummer: 0900-8844.

Taken forensisch geneeskundigen
Wat doen de forensisch geneeskundigen in de regio Kennemerland:

  • Zij verrichten lijkschouwingen bij een:
    - natuurlijke dood (bijvoorbeeld bij twijfel over doodsoorzaak);
    - niet-natuurlijke dood (t.g.v. van ongeval, alcohol, overdosis drugs);
    - euthanasie.
  • Zij geven medische zorg of hulp aan arrestanten op verzoek van de politie.
  • Zij verlenen bijstand bij (gerechtelijk) onderzoek, bijvoorbeeld door DNA-materiaal of bloed af te nemen.

De rol bij euthanasie
De forensisch geneeskundige is er verantwoordelijk voor dat de verplichte meldingsprocedure euthanasie wordt gevolgd. Hij verricht de schouw van het lichaam van de overledene en verzamelt alle relevante gegevens over de gevolgde procedure. Vervolgens doet hij verslag aan de officier van justitie en aan de euthanasietoetsingscommissie. Deze twee instanties beoordelen op basis van het verslag of aan de vereiste medische en wettelijke zorgvuldigheidscriteria is voldaan.

Meer informatie
Afdeling Algemene Gezondheidszorg, tel. 023 789 1702.