6 Nov 2016

Gezond en Veilig (ver)blijven in Kennemerland

GGD Kennemerland organiseert een tweede regionale netwerkbijeenkomst op 22 november om de samenhang en samenwerking tussen partners die betrokken zijn bij de zorg voor asielzoekers en vluchtelingen te versterken. 

Positieve gezondheid als perspectief op gezondheid om de zorg aan vluchtelingen invulling te geven staat 22 november centraal. Tijdens de vluchtreis hebben vluchtelingen hun vermogen tot aanpassing en regie gebruikt om veilig en gezond in Nederland te komen.  En dan..? Hoe kunnen zij met gebruik van dit vermogen  “Gezond en Veilig  (ver)blijven in Kennemerland”? Daarnaast is er ruimte voor het stellen van vragen, het delen van ervaringen en het ontmoeten van elkaar.  

Meer weten?
Voor vragen kunt u terecht bij Henneke Berkhout, email hberkhout@ggdkennemerland.nl.