Genotmiddelen

GGD Kennemerland heeft in samenwerking met gemeenten en haar samenwerkingspartners een belangrijke rol in de preventie van roken, overmatig alcoholgebruik en drugsgebruik. GGD Kennemerland richt zich hierbij zowel op jeugd, volwassenen en ouderen.

Roken
Dat roken ongezond is weet iedereen: door te roken krijgt een roker ruim 4000 stoffen binnen. Velen daarvan zijn ongezond en zelfs giftig. De drie belangrijkste schadelijke stoffen zijn koolmonoxide, nicotine en teer. Roken is verslavend en schadelijk voor de gezondheid. Ook voor de omgeving van rokers zijn de stoffen die met de tabaksrook uitgeblazen worden ongezond.
Hoe eerder een roker stopt met roken, hoe sterker het risico op ziekte en vroegtijdige sterfte daalt. Een roker die voor het zestigste levensjaar stopt met roken, verlengt zijn leven gemiddeld met drie jaar. Bij het stoppen voor het vijftigste jaar is dat zes jaar en voor het veertigste levensjaar al negen jaar.

Stoppen met roken is voor de meeste rokers moeilijk. De kans dat stoppen en het volhouden ervan lukt is veel groter wanneer hulp gebruikt wordt. Actuele info over stoppen met roken en vergoedingen door zorgverzekeraars is te vinden op www.rokeninfo.nl. Hier vindt u ook informatie over het stoppen met roken aanbod in uw regio. 

Lees meer over Gezond leefmilieu > Rookvrije gezonde woning

Shisha-pen
De shisha-pen is een elektronische nepsigaret in felle kleuren en zoete smaken. Het is populair onder kinderen en wordt ook wel een kindersigaret genoemd. GGD Kennemerland en Brijder Jeugd vinden dit een zorgelijke ontwikkeling.

Waterpijp
Het roken van een waterpijp lijkt vooral populair te zijn onder oudere adolescenten en jonge volwassenen. Het roken van een waterpijp is minstens even schadelijk als het roken van sigaretten. Bij het roken van een waterpijp komen schadelijke en/of kankerverwekkende stoffen vrij als teer, koolmonoxide en zware metalen. Vanwege de gezondheidsrisico’s moet het gebruik van de waterpijp worden ontraden.

Alcohol
Alcohol is een middel met een verdovende werking. Op de korte termijn werkt het ontremmend en tast het beoordelings- en reactievermogen aan. Bij overmatig gebruik kan alcohol op de lange termijn ernstige schade veroorzaken aan lever, hersenen, hart en maag. Ook kun je verslaafd raken aan alcohol.
Hoe meer iemand drinkt, hoe sterker de effecten van alcohol. Het effect verschilt per persoon, maar er is wel een algemene norm voor het gebruik van alcohol. Drinkt u regelmatig alcohol en wilt u weten of uw drinkgedrag een risico is voor uw gezondheid? Doe dan de test www.drinktest.nl. Jongeren kunnen de test doen op www.watdrinkjij.nl. Wilt u meer informatie over alcohol, de effecten, cijfers en tips? Kijk dan op www.alcoholinfo.nl.
Alcohol kan lichamelijk en geestelijk sterk verslavend zijn. Heeft u of iemand uit uw omgeving problemen met alcoholgebruik? Wilt u hierbij hulp of advies, dan kunt u terecht bij Brijder Verslavingszorg, www.brijder.nl.

Alcohol en opvoeding
Voor kinderen die nog in de groei zijn is het belangrijk dat zij zo laat mogelijk in aanraking komen met alcohol. Landelijk wordt de norm gehanteerd om tot 18 jaar en het liefst langer geen alcohol te drinken.
Ouders kunnen het drinkgedrag van hun kinderen op verschillende manieren beïnvloeden. Uit onderzoek onder jongeren blijken ouders meer invloed op het drinkgedrag van kinderen te hebben dan zij zelf denken. Wilt u weten hoe u alcoholgebruik kunt bespreken met uw kind en tips hoe u dit in de opvoeding kunt aanpakken? Kijk dan op www.uwkindenalcohol.nl.

Per 1 januari 2014 is de leeftijdsgrens voor verkoop van alcohol en tabak omhoog gegaan van 16 naar 18 jaar én zijn jongeren onder de 18 die op voor het publiek toegankelijke plaatsen (zoals op straat, in parken en in het café) alcohol in het bezit hebben strafbaar. Ze kunnen een boete krijgen. 

Drugs
Drugs zijn middelen die de hersenen prikkelen, waardoor er geestelijke en lichamelijke effecten optreden. Globaal zijn er drie verschillende effecten: stimulerend, verdovend en hallucinerend. Meestal heeft een drug één van deze effecten, maar soms heeft een drug naast een stimulerende of verdovende werking ook een hallucinerende werking. Voor meer informatie over verschillende drugs, de werking en cijfers, kijk op www.drugsinfo.nl.
Van drugs kunt u lichamelijk of geestelijk afhankelijk worden. Heeft u of iemand uit uw omgeving problemen met drugsgebruik? Wilt u hulp of advies, dan kunt u terecht bij Brijder Verslavingszorg www.brijder.nl.

 

 

Wat doet GGD Kennemerland?
GGD Kennemerland spant zich samen met haar gemeenten en samenwerkingspartners in om roken, overmatig alcoholgebruik en drugsgebruik te voorkomen. Het doel hiervan is om het aantal mensen met ziekten ontstaan door roken, overmatig alcoholgebruik en drugsgebruik te verlagen. Dat houdt niet alleen in dat er nieuwe gevallen van ziekte worden voorkomen, maar ook dat het huidige aantal mensen met ziekte wordt teruggedrongen.
GGD Kennemerland doet dit onder andere door alle gemeenten en samenwerkingspartners in de regio Kennemerland te adviseren over een integrale aanpak op het gebied van roken, alcohol en drugs bij jeugd, volwassenen en ouderen. Dat betekent dat er beleid wordt ontwikkeld dat aandacht besteedt aan alle oorzaken van roken, overmatig alcoholgebruik en drugsgebruik, www.loketgezondleven.nl. Daarnaast wordt de gezondheid van inwoners bevorderd door een mix van maatregelen en interventies in verschillende settings (wijk, werk, school en zorg).
GGD Kennemerland maakt bij haar integrale aanpak zoveel mogelijk gebruik van effectieve interventies, die vaak uitgevoerd worden met samenwerkingspartners. Een voorbeeld hier in de regio Kennemerland is: ‘de Gezonde School en Genotmiddelen’. 
 
Meer informatie?
Bel of mail voor meer informatie over het onderwerp ‘genotmiddelen’ met het secretariaat Advies & Onderzoek via tel. 023- 5159500 of e-mail SecretariaatAdviesenOnderzoek@ggdkennemerland.nl.