Gezond leefmilieu

De omgeving waarin mensen wonen kan invloed hebben op hun gezondheid. Zo kan langdurige blootstelling aan geluidshinder leiden tot slapeloosheid en nervositeit. Ook in huis kunnen zich problemen voordoen, bijvoorbeeld door asbest, schimmels of vocht.

Medische milieukunde (MMK)
De GGD onderzoekt de invloed van de leefomgeving op de gezondheid van de mens, dit wordt Medische Milieukunde genoemd. In de leefomgeving kan het gaan om fysische, chemische en biologische factoren. Hier kunnen mensen mee in aanraking komen, bijvoorbeeld door inademing of huidcontact.
De medische milieukunde benadert problemen altijd van twee kanten. Als er sprake is van milieuproblemen, hebben die dan invloed op de gezondheid? En als er ziektegevallen zijn, hebben deze met milieufactoren te maken? Deze vragen gelden voor het binnenmilieu en het buitenmilieu.

Milieu in en om het huis
Mensen brengen gemiddeld 90% van hun tijd binnenshuis door, waarvan 70% in de eigen woning. De kwaliteit van het binnenmilieu is belangrijk voor de gezondheid. Er bestaan normen en richtlijnen voor de concentraties van schadelijke stoffen binnenshuis; die worden vaak overschreden. Factoren kunnen direct of indirect leiden tot gezondheidsklachten. Het kan gaan om vocht, verbrandingsgassen, roken, bouwmaterialen (waaronder asbest) en oplosmiddelen.

Buitenmilieu
Problemen in het buitenmilieu kunnen te maken hebben met bodemverontreiniging, luchtvervuiling, waterverontreiniging, straling, stank- of geluidsoverlast. Al deze factoren kunnen ook tot gezondheidsklachten leiden.

Jaarverslag
De vragen van burgers, gemeenten en partners gaan over een veelheid van onderwerpen op het gebied van milieu en gezondheid, waarvoor wij adviseren. In het jaaroverzicht 2015 Medische Milieukunde brengen wij onze werkzaamheden in beeld.

Contact
Telefoon: 023-515 9500
E-mail: mmk@ggdkennemerland.nl

Meer informatie

  • Gezond en veilig wonen Folder met informatie en tips over gezonde woonomstandigheden (9 blz. pdf).
  • "De frisse basisschool", over gezonde en behaagelijke ventilatie op school (58 blz. pdf, een uitgave van Team Milieu & Gezondheid van GGD IJsselland en GGD Regio Twente).
  • Sfeerverwarming en gezondheid, over verantwoord stoken met houtkachels, open haarden en andere vormen van sfeerverwarming.

 Interessante websites

HKZ-certificaat
In 2006 heeft de Medische Milieukunde van GGD Kennemerland het HKZ-certificaat gekregen - als eerste in Nederland. HKZ betekent Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector. Wie het HKZ-certificaat verdient, heeft voldaan aan bepaalde eisen op het gebied van bewaking, beheersing en verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening.