Buitenmilieu

Problemen in het buitenmilieu kunnen te maken hebben met bodemverontreiniging, luchtvervuiling, waterverontreiniging, straling, stank- of geluidsoverlast. Al deze factoren kunnen ook tot gezondheidsklachten leiden. De GGD kan helpen het probleem in kaart te brengen en een oplossing te zoeken.

Wat doet de GGD?
* ongewenste situaties signaleren;
* over risico's adviseren, in het bijzonder over rampen of de dreiging daarvan;
* voorlichting geven;
* onderzoek doen;
* vragen uit de bevolking beantwoorden.

Advies, voorlichting en onderzoek
De GGD komt in actie en geeft adviezen - gevraagd en ongevraagd. De GGD kan op eigen initiatief in actie komen. Dit gebeurt bijvoorbeeld als er specifieke, meer of ergere klachten uit de regio binnenkomen. Signalen kunnen komen van de bevolking, instanties en gemeenten. De GGD kan dan op onderzoek uitgaan. Er wordt gekeken of er een verhoogd risico bestaat voor de gezondheid. In uitzonderlijke gevallen kan de GGD nader onderzoek uit laten voeren. Dit hangt af van de specifieke omstandigheden en zal van geval tot geval beoordeeld worden. Dan kan een advies aan een gemeente of een instelling volgen om maatregelen te nemen.

Soms is het voldoende of voorlichting te geven aan burgers of een gemeente. Bijvoorbeeld om ongerustheid over mogelijke risico's weg te nemen.
Verder is de GGD steeds vaker betrokken bij beleidsplannen waarin gezondheid in de breedste zin een rol speelt. Het onderzoek naar 'Gezondheidseffecten' door Fijn Stof in de IJmond' (2004, 13 blz.) is daar een voorbeeld van.

Contact
Hebt u vragen over dit onderwerp of wilt u meer informatie, neem dan contact op met de afdeling Medische Milieukunde. Op werkdagen bereikbaar tussen 09:00-17:00 uur op telefoonnummer 023-789 1710 of per e-mail mmk@ggdkennemerland.nl.