Lood en gezondheid

Lood kan negatieve effecten hebben op de gezondheid van jonge kinderen, zoals op hun leervermogen. Daarom zijn er in het verleden internationaal verschillende maatregelen ingevoerd om de hoeveelheid lood in het milieu te verminderen. Lood is uit benzine en verf gehaald en op veel plekken zijn loden waterleidingen vervangen. Toch blijft aandacht nodig voor nog bestaande bronnen van lood in de leefomgeving zoals in de bodem en oude drinkwaterleidingen. Jonge kinderen zijn extra gevoelig voor lood. Hoe minder lood kinderen binnen krijgen, hoe beter. Ouders van jonge kinderen kunnen met onze tips hier zelf ook iets aan doen.  

Voor specifieke vragen over lood in relatie tot gezondheid kunt terecht bij GGD Kennemerland, team medische milieukunde via 023-5159500 of per e-mail mmk@ggdkennemerland.nl.

Lood in de bodem
De bodem in Nederland is een stuk schoner dan vroeger. Maar toch is de grond nog niet overal schoon, vooral niet in de oudere delen van steden. Een van de stoffen die daar in de bodem voorkomt, is lood. Als kinderen vaak en veel op onbedekte bodem spelen kunnen zij lood binnenkrijgen. Lood kan dan negatieve effecten hebben op de gezondheid, vooral bij jonge kinderen tot 6 jaar. Deze folder geeft u meer informatie over mogelijke gezondheidsrisico’s en tips om de inname van lood te beperken.

Voor meer informatie over lood

Lood in drinkwater
De aanwezigheid van loden waterleidingbuizen is de belangrijkste oorzaak voor het voorkomen van lood in drinkwater. Heeft u een oud huis? Controleer of uw woning loden waterleidingen heeft en vervang ze. Ook bij nieuwe kranen en waterleidingen kan tijdelijk een kleine hoeveelheid lood in het water terechtkomen. Hieronder staan een aantal tips om inname van lood via drinkwater te beperken.

Hoe herkent u een loden waterleiding?
U kunt aan het water niet zien of er lood in zit. Een loden leiding kunt u herkennen aan de grijze kleur van de leiding. Het materiaal is zachter dan koper, daarom zien loden leidingen er wat ‘hobbelig’ uit. De meeste leidingen in huis zijn echter weggewerkt in vloeren of muren en daardoor moeilijk te zien. Bij twijfel kunt u de leidingen laten controleren door een loodgieter.

Tips bij aanwezigheid loden waterleiding

  • Vervang loden waterleidingen in uw woning
  • Zet de kraan elke ochtend 2 minuten open voor gebruik als de loden waterleidingen niet vervangen zijn.
  • Bereid flesvoeding met flessenwater als u loden leidingen in huis heeft.

Tips bij nieuwe waterleidingen of kranen

  • Nieuwe waterleidingen: zet elke ochtend de kraan twee minuten open gedurende de eerste drie maanden.
  • Nieuwe kranen: zet elke ochtend de kraan tien seconden open gedurende de eerste drie maanden.

Zie ook de website Kraandoorspoelen

Algemene tips

  • Gebruik koud tapwater bij het koken of bereiden van warme dranken. In water uit de warme kraan lossen meer metalen op dan in koud water.

Lood in verf
Alle oude huizen gebouwd voor 1934 kunnen verven bevatten op basis van loodwit. In 1934 is in Nederland loodwithoudende verf binnenshuis verboden, maar ook in huizen die daarna gebouwd zijn kunnen nog loodhoudende verflagen voorkomen.  Als oude verflagen intact zijn kan uw kind niet zo maar lood binnen krijgen. Als houtwerk slecht onderhouden is en de verf schilfert af, dan kan uw kind lood binnenkrijgen. Kinderen kunnen door het in de mond stoppen van schilfers lood binnenkrijgen. De zoete smaak van deze verfschilfers bevordert hand-mond gedrag.

Restauratie oud huis
Het afschuren of afbranden van loodhoudende verflagen kan ervoor zorgen dat lood in de lucht terechtkomt. Om te voorkomen dat jonge kinderen dit inademen is het raadzaam dat kinderen niet aanwezig zijn tijdens het uitvoeren van deze werkzaamheden. Via stof (na het schuren) kunnen kinderen lood binnenkrijgen. Na de werkzaamheden is het daarom aan te raden om de ruimte met een natte doek schoon te maken.

Hoe weet ik of er lood in verf zit?
U kunt uw verf zelf testen met een loodtest. Via Google kunt u aanbieders van loodtests vinden.