Gezondheidsbeleid

Veel besluiten van gemeenten hebben invloed op de gezondheid van inwoners. In de Wet Publieke Gezondheid is vastgelegd dat gemeenten iedere 4 jaar een nota lokaal gezondheidsbeleid opstellen. Hierin formuleert de gemeente haar ambitie en prioriteiten op het terrein van de volksgezondheid, het jeugdbeleid en de maatschappelijke ondersteuning.  

Beleidsadviezen en ondersteuning vanuit de GGD
De GGD ondersteunt en adviseert over de ontwikkeling en uitvoering van lokaal gezondheidsbeleid op basis van onderzoek, landelijke richtlijnen en trends. Hiervoor heeft de GGD een aantal mogelijkheden:

  • De GGD doet onderzoeken om de gemeenten inzicht te bieden in de gezondheidstoestand van haar inwoners. De resultaten van deze onderzoeken worden met gemeenten besproken. Wij geven zo lokaal mogelijke aanbevelingen en vertalen wensen van gemeenten in praktisch beleid. Meer over deze onderzoeken.
  • De GGD geeft advies over gezondheidsbeleid aan gemeenten en partners, zoals bijvoorbeeld het roken op schoolpleinen, het verminderen van alcoholgebruik onder de 16, afname van overgewicht door stimuleren van beweging en gezonde voeding, preventie van huiselijk geweld, etc.
  • De GGD signaleert volkgezondheidsproblemen en geeft advies over oplossingen en preventiemogelijkheden. Door overleg met regionale organisaties (geestelijke gezondheidszorg, politie, verslavingszorg, sportservicebureau etc.) heeft de GGD ook zicht op de rol en de mogelijkheden van deze organisaties bij de preventie en aanpak van volksgezondheidsproblemen.
  • De GGD organiseert en coördineert thematische bijeenkomsten en projecten.

Meer dan gezondheidsbeleid
De aanpak en preventie van gezondheidsproblemen blijkt effectief als meerdere soorten maatregelen tegelijk worden ingezet. In veel gevallen reiken die verder dan het beleidsterrein van de gezondheidszorg. Maatregelen die genomen worden door beleidsterreinen zoals ruimtelijke ordening en verkeer, milieu, onderwijs en openbare orde hebben vaak direct en indirect gevolgen voor gezondheid van inwoners. Het is daarom belangrijk dat al deze beleidsterreinen aandacht hebben voor gezondheid.

Gemeentelijke nota’s
De gemeenten in ons werkgebied hebben de volgende nota’s lokaal gezondheidsbeleid vastgesteld:

 Interessante informatie