Gezondheidsbevordering

Gezondheidsbevordering is gericht op het bevorderen en behouden van de gezondheid van de gehele bevolking in de regio, en specifiek van risicogroepen zoals jongeren, volwassenen met een lage sociaal economische status (SES) en ouderen. 

Stimuleren
Gezondheidsbevordering is een combinatie van voorlichting en omgevingsveranderingen die samen gezond gedrag en gezonde leefcondities stimuleren. Het gaat om sociale, politieke, economische, organisatorische en wettelijke condities die gezond gedrag of rechtstreeks de gezondheid kunnen beïnvloeden.

Gedragspatronen
Gezondheidsbevordering is gericht op gedragsgerelateerde gezondheidsproblemen. Mensen kunnen zelf invloed uitoefenen op hun gezondheid door op een gezonde manier te leven. Echter veranderen van ingesleten gedragspatronen vergt veel tijd, zodoende is een lange adem nodig. Daarom richt de GGD zich vooral op een integrale aanpak en langslopende projecten, waarbij intensief en structureel wordt samengewerkt met verschillende uitvoeringspartners. 

Speerpunten
Gezondheidsbevordering richt zich op landelijke en regionale speerpunten, zoals:

Nieuwsbrief
Tot aan maart 2014 verscheen vier keer per jaar de nieuwsbrief Gezondheidsbevordering. Hieronder vindt u de exmplaren vanaf maart 2013 tot en met maart 2014. Hierin leest u bijvoorbeeld over projecten in de regio, landelijke en lokale ontwikkelingen en gezondheidsbevorderende activiteiten. 

Sinds juni 2014 heet onze nieuwsbrief nieuwsbrief Advies en Onderzoek - Voor een Gezond Kennemerland. Deze nieuwe naam is gekozen, omdat de inhoud vanaf dat moment breder is geworden dan gezondheidsbevordering alleen.

LinkedIn
Meediscussiëren over publieke gezondheid in Kennemerland? Wordt dan lid van onze LinkedIn groep