Gezondheidsmonitor

De Gezondheidsmonitor is een onderzoek naar de gezondheid, welbevinden en leefstijl van volwassenen (19 t/m 64 jaar) en ouderen (65 jaar en ouder). 

Dit onderzoek wordt eens in de vier jaar uitgevoerd door GGD Kennemerland, in opdracht van de 10 gemeenten in de regio. Het geeft inzicht in de gezondheidssituatie van de inwoners van Kennemerland en biedt aanknopingspunten voor preventie. Gemeenten gebruiken de resultaten van het onderzoek voor hun gemeentelijk gezondheidsbeleid. 

Het onderzoek is uitgevoerd in 2007 (ouderen), 2008 (volwassenen), 2012 (volwassenen en ouderen) en 2016 (volwassenen en ouderen). In 2012 en 2016 is het onderzoek door alle GGD’en in Nederland tegelijkertijd uitgevoerd, in samenwerking met het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Door de gezamenlijke aanpak levert het onderzoek informatie op over de gezondheid van heel Nederland en kunnen cijfers van de GGD-regio’s worden vergeleken met het landelijke gemiddelde. 

2016
In 2016 hebben bijna 16.000 Kennemerlandse inwoners van 19 jaar en ouder mee gedaan met de Gezondheidsmonitor. De resultaten van het onderzoek zijn te vinden op www.gezondheidsatlaskennemerland.nl  De Gezondheidsatlas bevat tevens een samenvatting met de belangrijkste resultaten voor regio Kennemerland, en een achtergronddocumentmet meer informatie over het onderzoek.

Persbericht Gezondheidsmonitor 2016.  

2012
Gebruik de kolom links op deze pagina om de resultaten van de Gezondheidsmonitor 2012 te bekijken, of kijk op www.gezondheidsatlaskennemerland.nl