Onderzoek

Epidemiologen binnen de GGD voeren diverse gezondheidsonderzoeken uit onder inwoners in de regio en brengen risicogroepen in kaart. Zij evalueren gezondheidsprogramma’s en ondersteunen de uitvoerende afdelingen van de GGD. Op basis van hun onderzoek adviseren zij management en de tien gemeenten in de regio Kennemerland.

Gezondheidsatlas
De Gezondheidsatlas van de GGD biedt inzicht in de gezondheid van de inwoners van de regio Kennemerland. De interactieve website bevat cijfers uit de gezondheidsonderzoeken van de GGD, maar ook uit andere bronnen. Met één druk op de knop kunt u een tabel, grafiek of kaart uitdraaien met gegevens over een onderwerp naar keuze. De Gezondheidsatlas wordt continu aangevuld met de nieuwste gegevens. Bekijk in onderstaande instructiefilm hoe de Gezondheidsatlas werkt of ga direct naar www.gezondheidsatlaskennemerland.nl

 

Epidemiologisch onderzoek
Hoeveel inwoners in Kennemerland hebben overgewicht? Bij welke groepen komt depressie vooral voor? Neemt het aantal rokers toe? Hoeveel risicokinderen wonen er in deze regio?
Om dit soort vragen te beantwoorden voert de epidemiologie onderzoek uit. Zo kan zij de gezondheids­situatie van de inwoners van Kennemerland in kaart brengen en ook trends en risicogroepen signaleren. Gemeenten, scholen en zorg­instellingen kunnen deze gegevens gebruiken om te bepalen voor welke onderwerpen en bij welke groepen extra aandacht nodig is.
 
Soorten onderzoek
Gezondheidsonderzoek onder de algemene bevolking (monitor).
Epidemiologen voeren regelmatig grootschalig onderzoek uit om gezondheidsproblemen te signaleren in de regio. Doelgroepen zijn verschillende leeftijdsgroepen: jongste jeugd (0-12 jaar), scholieren, volwassenen en ouderen.
Als methode wordt een landelijk gestandaardiseerd vragenlijstonderzoek gebruikt. De onderwerpen zijn divers, zoals lichamelijke en psychische gezondheid, leefstijl en woonomgeving. 
 
Gezondheidsonderzoek onder risicogroepen
Epidemiologen brengen risicogroepen in kaart. Een voorbeeld hiervan is onderzoek naar risicogroepen die de SOA-poli bezoeken of naar kwetsbare groepen in de regio zoals slachtoffers van huiselijk geweld of gezinnen met meerdere problemen.
Voor dit soort onderzoek worden onder andere registratiebestanden gebruikt van uitvoerende afdelingen van de GGD. Een ander voorbeeld is het vaststellen van het aantal en soort risicokinderen in de regio op basis van de registraties in het digitaal dossier van de Jeugdgezondheidszorg. 
 
Evaluatie-onderzoek
Epidemiologen ondersteunen en evalueren diverse gezondheidsprogramma’s en werkwijzen van de uitvoerende afdelingen van de GGD. Weten basisschool­kinderen meer over gezonde voeding en bewegen nadat zij hierover een project op hun school hebben gehad? Wat vinden scholen en ouders van de nieuwe werkwijze van de Jeugdgezondheidszorg? De uitkomsten hiervan gebruikt de GGD om de eigen werkzaamheden en dienstverlening te verbeteren.

Andere taken
Hiernaast adviseren en ondersteunen epidemiologen het management, de interne afdelingen en de tien gemeenten in de regio Kennemerland op basis van epidemiologische analyses en conclusies.

Regionale en landelijke samenwerking
De GGD stemt de opzet en uitvoering van veel onderzoeken af met andere GGD’en, zowel provinciaal als landelijk. 

Meer informatie
Neem dan contact met ons op via e-mail epi@ggdkennemerland.nl of telefoon 023 7891 786 en vraag naar één van de epidemiologen:
- Resi Cluitmans
- Saskia Mérelle
- Arie Oosterlee
- Regina Overberg