Kinderen

In het najaar van 2014 voerde GGD Kennemerland voor het eerst de Kindermonitor uit. De GGD werkte hierbij nauw samen met JGZ Kennemerland. De Kindermonitor geeft inzicht in de gezondheid van 3 t/m 11 jarige kinderen in de regio Kennemerland. Ruim 10.000 ouders deden mee met het onderzoek en vulden een digitale vragenlijst in over hun kind.Website GGD Webpagina Foto 2

Wat zijn de resultaten van het onderzoek?
Alle resultaten van de Kindermonitor zijn terug te vinden in de Gezondheidsatlas van GGD Kennemerland via www.gezondheidsatlaskennemerland.nl.

Factsheets met de belangrijkste resultaten voor de regio en de 10 gemeenten:

Publiekssamenvatting van een verdiepend onderzoek:

Waarom dit onderzoek?
Volgens de Wet Publieke Gezondheid hebben gemeenten de taak om de gezondheidssituatie van haar inwoners in kaart te brengen. De GGD ondersteunt de gemeenten hierbij door onderzoek te doen naar de gezondheid van de inwoners. Elk jaar staat een andere leeftijdsgroep centraal. In 2014 waren dat voor het eerst de 3 t/m 11 jarigen.

Wie hebben er deelgenomen aan het onderzoek?
Door middel van een steekproef uit het bevolkingsregister heeft de GGD een willekeurige selectie gemaakt van ongeveer 27.000 kinderen in Kennemerland tussen de 3 en 12 jaar oud. In oktober 2014 hebben de ouders van deze kinderen een uitnodiging ontvangen om een online vragenlijst in te vullen over hun kind. Ruim 10.000 ouders hebben de vragenlijst ingevuld.

Waar ging het onderzoek over?
In de vragenlijst kwamen onder meer vragen aan bod over de ervaren gezondheid, kwaliteit van leven, voeding, beweging, gedrag en ingrijpende gebeurtenissen in het leven van het kind. Daarnaast werd ouders gevraagd naar hun opvoedingsstijl en de sociale steun die ze bij de opvoeding ervaren van familie, vrienden of buren.

Wat gebeurt er met de resultaten?
Gemeenten, scholen, CJG’s en andere organisaties kunnen de resultaten gebruiken voor de invulling van hun jeugd- en gezondheidsbeleid. Het kan bijvoorbeeld nodig blijken om extra hulp te bieden aan bepaalde kinderen en ouders of om extra voorzieningen op te zetten in een gemeente of wijk.

Meer weten?
In het achtergronddocument vindt u meer informatie over het onderzoek. Met vragen kunt u contact opnemen met de epidemiologen van GGD Kennemerland via epi@ggdkennemerland.nl.