Ouderen

Donderdag 9 oktober 2008 vond de werkconferentie ‘Gezonder Oud’ plaats. Tijdens de conferentie zijn resultaten en aanbevelingen gepresenteerd van het ouderenonderzoek 2007 dat GGD Kennemerland heeft uitgevoerd.

Mevrouw H. van der Molen, Wethouder Sociale zaken, Welzijn en Maatschappelijke ondersteuning van gemeente Haarlem en voorzitter van het Wethoudersoverleg Volksgezondheid Kennemerland ontving uit handen van toenmalig GGD-directeur mw. I. van der Zande een factsheet met de belangrijkste resultaten.

Uitkomsten
Deze zijn beschreven in het rapport Ouderenonderzoek Kennemerland.

Gemeente Haarlemmermeer maakte in de periode van de gegevensverzameling nog geen deel uit van de GGD-regio Kennemerland. In 2006 is een onderzoek gehouden onder 18-75 jarigen in de gemeente Haarlemmermeer. De resultaten van de groep 65-74 jarigen zijn samengevat in de factsheet ‘Ouderen Haarlemmermeer’.

Grootschalige enquête
Eind 2007 heeft GGD Kennemerland een grootschalige gezondheidsenquête uitgevoerd onder zelfstandig wonende ouderen in Kennemerland. Het doel van deze enquête was om inzicht te krijgen in de gezondheid en het welbevinden van deze groep en in hun behoefte aan voorzieningen, zorg en vervoer.
De GGD beschouwt het als haar taak om de gezondheid van de (oudere) burgers via integraal beleid te bevorderen. Het is belangrijk dat voorzieningen en activiteiten van gemeenten en zorgorganisaties zo goed mogelijk aansluiten bij de wensen en behoeften van ouderen. De uitkomsten van het onderzoek kunnen hiervoor worden gebruikt.    

Tijdens de conferentie is een aantal interessante en informatieve presentatie gehouden.