Scholieren

De Jeugdgezondheidsmonitor Emovo is een onderzoek naar de gezondheid, het welbevinden en de leefstijl van tweede- en vierdeklassers in het voortgezet onderwijs.

Het doel van Emovo is om gemeenten, scholen en de GGD inzicht te geven in de gezondheid van de jeugd in Kennemerland.

GGD Kennemerland heeft het onderzoek uitgevoerd in de schooljaren 2005-2006, 2009-2010, 2013-2014 en 2015-2016. Deze onderzoeken werden uitgevoerd in samenwerking met de andere GGD’en in Noord-Holland.  In het schooljaar 2015-2016 vond het Emovo-onderzoek plaats in samenwerking met alle andere GGD’en in Nederland/GGD GHOR Nederland en met het  Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

 

 

Gebruik de kolom links op deze pagina om te navigeren naar de belangrijkste resultaten per schooljaar.

Emovo logo samenwerkende ggdén