Emovo 2013-2014

Met Emovo 2013-2014 geeft de GGD een actueel beeld van de leefstijl, het welbevinden en de gezondheid van scholieren. Emovo is gericht op alle leerlingen uit de tweede en vierde klassen van het reguliere voortgezet onderwijs. In de periode oktober 2013-januari 2014 vulden deze leerlingen op school een digitale vragenlijst in.

In de vragenlijst komen onderwerpen aan de orde als schoolbeleving, spijbelen, (cyber)pesten, psychische klachten, gebruik van genotmiddelen, deelname aan sport en sociale-mediagebruik. De GGD heeft dit onderzoek uitgevoerd samen met alle andere GGD'en in Noord-Holland.

Gebruik de kolom links op deze pagina om te navigeren naar de belangrijkste resultaten per gemeente of van de gehele regio Kennemerland.

Meer informatie:
Achtergronddocument Emovo 2013-2014
Informatiefolder voor scholen Emovo 2013-2014
Toelichting project Emovo 2013-2014
Persbericht resultaten Emovo 2013-2014

Emovo _nh _logo