Emovo resultaten 2009-2010

Van het onderzoek E-movo 2009-2010 zijn 11 factsheets uitgekomen met resultaten: een factsheet voor elk van de tien gemeenten in de regio en een factsheet voor de regio Kennemerland in haar geheel. Daarnaast is een achtergronddocument verschenen met achtergrondinformatie over het onderzoek, zoals de gehanteerde vragenlijst. 

In het scholierenonderzoek stonden de volgende twee vragen centraal:

  • Hoe is de gezondheid, thuissituatie, leefstijl en vrijetijdsbeleving van tweede- en vierdeklassers van het voortgezet onderwijs die in de regio wonen?
  • Hoe hangen risicovol gedrag, gezondheidsproblemen en achtergrondkenmerken bij deze scholieren met elkaar samen?

Ruim 7.600 scholieren deden mee door tijdens een lesuur via internet een vragenlijst in te vullen over hun gezondheid, thuissituatie, leefstijl en vrije tijd. De uitkomsten geven een goed beeld van de hoe het met de jongeren in de regio gaat en bieden een kapstok voor een integrale aanpak.

Emovo _nh _logo