Welzijn op recept Haarlemmermeer

In mei 2015 is in de wijk Overbos in Haarlemmermeer het proefproject 'Welzijn op recept' van start gegaan. Door aanpassing van de werkzaamheden en betere samenwerking tussen gezondheidscentrum Overbos en de welzijnsorganisatie Meerwaarde wordt geprobeerd om de verwijsmogelijkheden voor patiënten met bepaalde gezondheidsproblemen te verbeteren. Het evaluatieonderzoek van dit proefproject wordt uitgevoerd door GGD Kennemerland. Het Plan van aanpak van dit evaluatie-onderzoek vindt u hier.