Psychische gezondheid

Psychische gezondheidsproblemen komen vaak voor en worden steeds vaker onderkend. Je kunt hierbij denken aan overspannenheid/ burn out, sombere gevoelens en depressie. Als er problemen zijn op het gebied van psychische gezondheid, is de kans ook groot dat er op andere levensgebieden, zoals school, werk en financiën problemen zijn.

GGD Kennemerland vindt het belangrijk dat inwoners van Kennemerland zich gezond voelen, zowel lichamelijk als psychisch. Samen met de gemeenten en samenwerkingspartners heeft de GGD een belangrijke rol in het bevorderen van de mentale vitaliteit van alle inwoners in het werkgebied. Hierbij richt zij zich op alle leeftijden.algemeen beeld

Over de volgende onderwerpen kunt u hier meer informatie vinden:

Wat doet GGD Kennemerland
GGD Kennemerland spant zich, samen met de gemeenten en samenwerkingspartners, in de regio Kennemerland in om te adviseren over een zo volledig mogelijke aanpak op het gebied van psychische gezondheid van alle bewoners. Bijvoorbeeld door het uitbrengen van de factsheet psychische gezondheid en depressiepreventie. Er wordt beleid ontwikkeld dat aandacht besteedt aan alle oorzaken van depressie.

Advies voor scholen
GGD Kennemerland adviseert scholen zoveel mogelijk vanuit effectieve interventies, gekoppeld aan de Gezonde School methodiek, die vaak uitgevoerd worden met samenwerkingspartners of een landelijke partner.

Hulpmiddelen voor scholen
De cursus plezier op school (ter voorkoming van slachtoffer worden van pestgedrag) wordt in de Haarlemmermeer gegeven aan leerlingen die naar de brugklas gaan. Daarnaast worden nog andere sociale vaardigheidstrainingen aangeboden.

Signalering
Naar aanleiding van problemen die leerlingen uit de tweede klas van het voortgezet onderwijs hebben aangegeven in de signaleringslijst, worden bij het contactmoment van de Jeugdgezondheidszorg gesprekken met hen gevoerd.

In het vier jaarlijkse EMOVO (Elektronische Monitor Voortgezet Onderwijs) krijgen de leerlingen van klas twee en vier digitaal een vragenonderzoek dat een actueel beeld van de leefstijl, welbevinden en de gezondheid van scholieren weergeeft. Samen met de school, een jeugdarts of verpleegkundige en een gezondheidsbevorderaar worden de resultaten van de school besproken.
De school kan deze informatie gebruiken voor haar schoolgezondheidsbeleid.

Ouders die zich zorgen maken over hun kind kunnen een afspraak maken bij de schoolarts om te bespreken of er hulp nodig is. Informeer bij de school van uw kind.

Meer informatie
Bel of mail voor meer informatie over het onderwerp ‘psychische gezondheid’ met het secretariaat Advies & Onderzoek tel. 023-5159500 of e-mail:secretariaatadvies&onderzoek@ggdkennemerland.nl

Informatieve websites