Depressie / Eenzaamheid

Iedereen heeft wel eens een somber moment of een sombere periode. Maar als er sprake is van een depressie houdt de somberheid langere tijd aan. Iemand die depressief is ziet het leven en de toekomst zwart en verliest de interesse voor wat dan ook.Eenzaamheid

Mensen die depressief zijn hebben vaak ook angst of eenzaamheidsgevoelens. Het belemmert mensen in hun dagelijks (sociaal) functioneren, zoals naar school gaan, wonen en werken.

In regio Kennemerland zijn er twee preventie partners, Context en Prezens. Zij bieden online zelfhulpcursussen, individuele cursussen en groepscursussen.