Kindermishandeling / Huiselijk geweld

Sinds 1 juli 2013 zijn beroepskrachten verplicht een meldcode te gebruiken bij vermoedens van geweld in huiselijke kring.

KindermishandelingKindermishandeling
Kindermishandeling komt vaak voor, maar blijft vaak verborgen. Geschat wordt dat per jaar 50.000 kinderen in Nederland te maken hebben met kindermishandeling

Onder het tabblad ‘Jeugd’ vindt u meer informatie over kindermishandeling en wat de GGD voor u kan betekenen. 

Huiselijk geweld
De overheid beschrijft huiselijk geweld als:
Huiselijk geweld is geweld dat door iemand uit de huiselijke of familiekring van het slachtoffer wordt gepleegd. Hieronder vallen lichamelijke en seksuele geweldpleging, belaging en bedreiging (al dan niet door middel van of gepaard gaande met, beschadiging van goederen in en om het huis). 

In Kennemerland was 8% ooit slachtoffer van huiselijk geweld. Uit de gezondheidsmonitor die in 2012 door de GGD werd uitgevoerd in de regio Kennemerland bleek, dat 1% van de inwoners in het voorafgaande jaar slachtoffer was van huiselijk geweld.

Belangrijk!
De combinatie kinderen en huiselijk geweld betekent altijd kindermishandeling! Ook als zij getuige zijn van geweld.