Damiate

Onder de naam Damiate organiseert de GGD een verpleegkundig spreekuur voor dak- en thuislozen in Haarlem. Hier kunnen dak- en thuislozen, die over het algemeen geen eigen huisarts hebben, terecht met hun klachten. De verpleegkundigen die het spreekuur bemensen maken een inschatting van de problemen en helpen de cliënt zo mogelijk zelf. Indien nodig zenden ze de cliënt door naar een huisarts, tandarts of specialist.

Spreekuur
Dinsdag en donderdag van 14.00 tot 16.00 uur

Locatie: Stem in de Stad, Nieuwe Groenmarkt 22 te Haarlem