Hygiënisch Woning Toezicht

Wanneer een woning zo vol staat met spullen, of vervuild is, dat er overlast ontstaat voor de omgeving of de situatie in de woning gevaarlijk wordt, worden de inspecteurs Hygiënisch Woning Toezicht (HWT) van de GGD ingezet.

Hygiënisch woonproblemen ontstaan vaak als gevolg van psychische, sociale of lichamelijke problemen. De inspecteurs van de GGD coördineren de aanpak van de vervuiling. Zorgcoördinatoren bieden zorg aan de veroorzaker van de vervuiling.

Nadat de woning en/of het perceel opgeruimd en schoongemaakt is, houden de inspecteurs contact met de bewoner en voeren zij met regelmaat vervolginspecties uit om herhaling te voorkomen. Als de inspecteurs signaleren dat de situatie onder controle is, de cliënt eventueel in zorg is, en er geen herhaling van de problemen verwacht wordt, gaan de inspecteurs en de cliënt uit elkaar.

Contact
Het meldpunt Zorg & Overlast is te bereiken op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur via telefoonnummer 023-5159 998. U kunt ook mailen: ggdvangnet@ggdkennemerland.nl.

Meldingsformulier Zorg & Overlast

Folder Hygiënisch Woning Toezicht