Meldpunt Zorg en Overlast

Als u zorgen heeft over, of ernstige overlast ondervindt door het gedrag van uw buurtgenoot, familielid of kennis, kunt u hulp inroepen. Dit kan via tel. 023 5159 998 van het Meldpunt Zorg & Overlast.

U kunt hierbij denken aan zorgen over ernstige psychiatrische problematiek, vervuiling, vereenzaming, verslaving, terwijl de persoon over wie u de zorgen heeft, deze zorgen niet deelt.

Bij het meldpunt kunt u anoniem melding doen van uw zorgen. Medewerkers van het meldpunt Zorg & Overlast zoeken uit wat er precies aan de hand is en gaan indien noodzakelijk/ gewenst langs bij de persoon over wie de zorgen zijn gemeld. Samen met deze persoon en eventueel andere hulpverleners proberen zij een oplossing voor de problemen te zoeken. 

Het meldpunt Zorg & Overlast is onderdeel van de GGD en werkt als vangnet voor mensen die zorg nodig hebben maar die daar zelf niet om vragen. Meestal zijn dit sociaal kwetsbare mensen. De GGD werkt nauw samen met woningcorporaties, maatschappelijk werk, verslavingszorg, GGZ instellingen en politie. Deze samenwerking is noodzakelijk om de juiste aanpak te kunnen realiseren.

Wanneer belt u het Meldpunt Zorg & Overlast?

  • Als u zich zorgen maakt over iemand die dringend hulp nodig heeft maar er niet om vraagt;
  • Als er sprake is van ernstige (zelf) verwaarlozing;
  • Iemand ernstig in de war lijkt of veel over straat zwerft;
  • Er sprake is van ernstige vervuiling van huis of tuin;
  • Bij (extreem) overlast van bijvoorbeeld stank en/of lawaai of overlast van ongedierte.

Contact
Het meldpunt Zorg & Overlast is te bereiken op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur via telefoonnummer 023-5159 998. U kunt ook mailen: ggdvangnet@ggdkennemerland.nl