OGGZ-convenant

OGGZ staat voor Openbare Geestelijke Gezondheidszorg.

In het OGGZ-convenant hebben de gemeenten van Midden-, Zuid-Kennemerland en Haarlemmermeer, GGD Kennemerland en hun ketenpartners in de Maatschappelijke Opvang (MO) en Verslavingsbeleid (VB) afspraken over de samenwerking gemaakt. 

Het doel van de samenwerking is om door middel van een sluitende persoonsgebonden aanpak de zorg- en dienstverlening aan OGGZ-cliënten structureel te verbeteren door het voorzien van passende huisvesting en op de persoon toegesneden combinatie van zorg en begeleiding, dagbesteding en (aangepast) werk.

OGGZ-convenant