OGGZ-monitor

GGD Kennemerland heeft in 2012 voor de eerste keer de monitor sociaal kwetsbare groepen gepubliceerd. Dit onderzoek brengt het aantal inwoners in Kennemerland in kaart dat risico loopt sociaal kwetsbaar te worden. Het onderzoek laat verder zien wat de aard en omvang is van sociaal kwetsbare groepen.

Meer over het Onderzoek Kwetsbare Groepen