16 Feb 2016

Gezonde School Hannie Schaft in Zandvoort zorgt voor gezonde traktaties

De Hannie Schaft school in Zandvoort is een Gezonde School. Een school waar gezondheid integraal onderdeel uitmaakt van het schoolbeleid wordt een Gezonde School genoemd.
 
Op de Hannie Schaft school hebben gezonde traktaties een belangrijke positie gekregen in het schoolbeleid. In november 2015 heeft de leerlingenraad in elke klas een presentatie gegeven over gezond trakteren. Alle kinderen mochten met een idee komen voor een gezonde traktatie, de recepten worden gebundeld in een boek dat op school en op de website een vaste plaats krijgt.

De gezonde school-methodiek
Op veel scholen worden lessen over bijvoorbeeld alcohol, roken of gezonde voeding ‘even tussendoor’ of voor een beperkte duur uitgevoerd. Door goed voor te bereiden en te organiseren kunnen beschikbare middelen (zoals tijd en geld) efficiënt en effectief ingezet worden. De Gezonde School verbindt losse activiteiten in een planmatige een structurele aanpak.

Wat kunnen wij voor scholen betekenen
GGD Kennemerland kijkt samen met school naar de behoefte: wat vinden leerkrachten, ouders en leerlingen belangrijk. Wij streven naar een aanpak waarbij de (bestaande) activiteiten met elkaar worden verbonden en structureel kunnen worden ingezet.

Shutterstock 120243268 Medium Formaat