6 Nov 2015

GGD en de zorg voor vluchtelingen

Vluchtelingen in Nederland krijgen dezelfde gezondheidszorg als andere inwoners in Nederland. De GGD zorgt er bijvoorbeeld voor dat kinderen in opvangcentra vaccinaties krijgen (inentingen tegen ernstige infectieziekten).

En als er vermoeden van een infectie bestaat, laat de GGD dat meteen onderzoeken en wordt gezorgd voor maatregelen. De GGD voert ook inspecties uit naar de hygiëne, veiligheid en gezondheid van onder andere het sanitair en de verstrekking van maaltijden. Psychosociale hulp is ook een taak van de GGD. Tevens coördineert de GGD zo nodig dat er voldoende gezondheidszorg (huisartsen en tandartsen) is.

Wilt u meer weten over de zorg van de GGD voor vluchtelingen lees dan onze folder. Hierin staat wat we zoal doen. De meest gestelde vragen op de informatiebijeenkomsten over asielzoekers in Vijfhuizen en Zandvoort beantwoorden we ook. Ze staan in deze vraag-en-antwoordlijst.