22 Jun 2017

GGD waarschuwt voor bastaardsatijnrups

In het duingebied en op de stranden van Kennemerland komt de bastaardsatijnrups voor. De brandharen van de rups kunnen leiden tot huidirritaties. Het advies is om contact met rupsen, spinsels en nesten te vermijden.

De bastaardsatijnrups is te herkennen aan zijn donkere kleur met twee rode stippen op de rug. Hij is bedekt met bosjes lange geelbruine haren en korte zwarte, brandharen. Hij leeft vooral in duindoorns, maar kan ook voorkomen in meidoorns, sleedoorns, eiken en fruitbomen. De rups wordt uiteindelijk een nachtvlinder.

Gezondheidsklachten
De rups heeft brandharen die bij contact ermee een vergelijkbare reactie kunnen geven als de bekende eikenprocessierups. Mogelijke gezondheidsklachten zijn heftige jeuk, huiduitslag en irritatie van ogen en luchtwegen. Ook losse haren, die bijvoorbeeld worden meegevoerd door de wind, kunnen irritatie geven.

Advies
Geadviseerd wordt om contact te vermijden met rupsen, spinsels en nesten. Draag bedekkende kleding. Bij aanraking moeten huid en (zo nodig) ogen goed met water gespoeld worden. Bij ernstige klachten kan het nodig zijn contact op te nemen met de huisarts en meld uw klachten ook bij GGD Kennemerland via het emailadres mmk@ggdkennemerland.nl.

Meer informatie
Kunt u vinden in dit informatieblad.

Bastaardsatijnrups (1)