16 Aug 2016

Groot gezondheidsonderzoek in september van start

GGD Kennemerland voert dit najaar een grootschalig onderzoek uit dat gericht is op de gezondheid en leefstijl van volwassenen (vanaf 19 jaar) en ouderen, ook wel de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2016 genoemd.

Inwoners van Kennemerland kunnen in september 2016 een uitnodiging voor de Gezondheidsmonitor ontvangen. In Kennemerland ontvangen ruim 40.000 inwoners de vragenlijst. Niet iedereen ontvangt deze vragenlijst; een computer selecteert steekproefsgewijs wie een vragenlijst ontvangt. Personen die niet geselecteerd zijn kunnen niet aan dit onderzoek deelnemen.

Belang van deelname aan de Gezondheidsmonitor
U bent niet verplicht mee te doen aan de Gezondheidsmonitor als u een uitnodiging krijgt. GGD Kennemerland stelt uw deelname wel op prijs. Uw deelname is belangrijk, want met de resultaten van het onderzoek kan de gemeente haar gezondheidsbeleid en activiteiten beter aanpassen op de behoefte en vragen van de inwoners. 

Privacy
Uw gegevens worden strikt vertrouwelijk en veilig behandeld. Alle medewerkers aan het onderzoek hebben een geheimhoudingsplicht. Het onderzoek voldoet aan alle wettelijke eisen op het gebied van privacy. 

Gezondheidsmonitor Volwassen en Ouderen 2016
Alle GGD’en in Nederland doen mee aan de Gezondheidsmonitor die eens in de vier jaar plaats vindt. Het huidige onderzoek is grotendeels een herhaling van het onderzoek in 2012, zodat vergelijking mogelijk is. 

Door de samenwerking van GGD’en, GGD GHOR Nederland, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) levert het onderzoek informatie op over de gezondheid van heel Nederland. Deze organisaties werken nauw samen om de verschillende gegevensverzamelingen op elkaar af te stemmen om ze lokaal, regionaal en landelijk met elkaar te kunnen vergelijken. 

Meer informatie
www.ggdkennemerland.nl/gezond-leven/gezondheidsmonitor.aspx