Inspectie keukens

De voedselverzorging in een instelling of bedrijf is een stuk ingewikkelder dan thuis een maaltijd bereiden. Handelingen zoals opslag, bereiding en transport van maaltijden vergroten het risico op een voedselbesmetting. De overheid stelt hoge eisen aan de hygiëne bij voedselbereiding en alles wat daarmee te maken heeft. Instellingen en bedrijven zijn hierdoor genoodzaakt tot een structurele aanpak van de voedselveiligheid.

GGD Inspectie
De GGD bekijkt keukens van onder andere zorginstellingen en de horeca. Inspecteurs bezoeken de keuken tijdens het kookproces. Zij maken een rapport over hun bevindingen. De rapportage met verbeterpunten wordt besproken met het keukenteam. Voorlichting over voedselhygiëne is daarbij een belangrijk onderdeel. Is er sprake van een onhygiënische situatie in een keuken dan kan de GGD de Nederlandse Voedsel Waren Autoriteit (NVWA) inschakelen.

HACCP-plan
De GGD ondersteunt de instellingen en bedrijven bij het opzetten van een zogenaamd HACCP-plan. Dit plan beschrijft alle hygiënische werkprocessen in de keuken. Denk maar aan het bewaren en bereiden van voedsel op een hygiënische manier. De GGD controleert ook of er volgens de normen van het HACCP-plan wordt gewerkt. Een instellings-of bedrijfskeuken die aan die richtlijnen voldoet ontvangt een certificaat van de GGD. HACCP staat voor: Hazard Analysis and Critical Control Points (Gevarenanalyse en kritische controlepunten).

Meer informatie
Mw. A. de Herder, tel. 023 - 789 1647
Mw. P. van der Lugt, tel. 023 - 789 1785
Mw. D. Gerards, tel. 023 - 789 1652

Algemeen