Inspectie schepen

Vanaf 15 juni 2008 moet u bij de GGD een aanvraag indienen voor een Ship sanitation certificate. Dit certificaat vervangt het ontrattingscertificaat en is al sinds 15 juni 2007 verplicht om aan boord te hebben. Een inspectie voor een Ship sanitation certificate wordt uitgevoerd op basis van de gestelde eisen door de World Health Organisation (WHO).

In Nederland zijn deze eisen vastgelegd in de Wet Publieke Gezondheid. Het Ship sanitation certificate is ingevoerd om te voorkomen dat infectieziekten zich wereldwijd kunnen verspreiden.

Er zijn drie verschillende soorten certificaten.

  1. Een Ship Sanitation Control Exemption Certificate (SSCEC) houdt in dat het schip is gecontroleerd en in orde bevonden en voor de duur van zes maanden vrijgesteld is van controles.
  2. Een Ship Sanitation Control Certificate (SSCC) houdt in dat een schip is gecontroleerd en er gebreken zijn geconstateerd die op het certificaat zijn genoemd. Het schip moet de gebreken laten repareren of anderzijds oplossen en moet de controlepunten opnieuw laten controleren.
  3. Een Extension of the Ship Sanitation Control Exemption Certificate (ESSCEC). Een schip kan in de haven waarin hij ligt geen SSCEC verkrijgen. De haven kan dan het oude certificaat voor één maand verlengen en ontvangt hiervoor een ESSCEC.

Normen WHO
De richtlijnen voor inspectie van de WHO geven aan dat de onderstaande onderdelen van het schip ‘in orde’ bevonden moeten worden (in orde = geen bewijs van infectie of besmetting, met inbegrip van vectoren in alle stadia van groei; dierlijke reservoirs voor vectoren en plaagdieren, microbiologische, chemische, nucleaire en andere risico’s voor de gezondheid van de mens; tekenen van ontoereikende hygiënische maatregelen):

    * Kombuis en voedselvoorziening
    * Pantry en opslagruimten
    * Vrachtruim
    * Verblijven van bemanning en officieren
    * Drinkwater
    * Riolering
    * Ballasttanks
    * Afval (ook medisch afval)
    * Stilstaand water
    * Machinekamer
    * Medische voorzieningen
    * Zwembaden en spa’s

Alle normen van de WHO staan vermeld in het Programma van Eisen. Per norm is aangegeven aan welke controlepunten moet worden voldaan, om aan de norm te voldoen en waarop de GGD inspecteert. Download hier de Nederlandse versie van het Programma van Eisen.

Tarieven afgifte sanitaire certificaten voor schepen per 1 juli 2015 

Werktijden

Tarief 2014

Maandag tot en met vrijdag tussen 08.30 uur en 17.00 uur

€ 98,63 per uur

Voorrijkosten per kwartier

€ 24,66 per kwartier

Verlenging van certificaat

€ 98,63

Hierbij geldt dat er een maximaal aantal uren in rekening mag worden gebracht, gerelateerd aan het aantal opvarenden op een schip. Het aantal uren dat in rekening mag worden gebracht bedraagt niet meer dan:

– 4 uur bij schepen met minder dan 50 opvarenden, anders dan bemannings-
   leden,

– 8 uur bij schepen met 50–500 opvarenden, anders dan bemanningsleden,

– 12 uur bij schepen met 500 en meer opvarenden, anders dan bemanningsleden.

Toelichting:

Het uurtarief voor het uitgeven van Ship Sanitation certificaten wordt jaarlijks geïndexeerd op basis van het door het CBS vastgestelde loonindexcijfer voor de sector overheid. 

  • Jaarlijks worden de tarieven geïndexeerd aan de hand van de indexatie van de CAO gemeenten.
  • Over de kosten van de inspectie wordt geen BTW doorberekend.
  • Inspecties voor het Ship Sanitation certificate kunnen worden uitgevoerd tijdens normale kantoortijden en worden in overleg met de agent/rederij/kapitein gepland.
  • In weekenden en tijdens nationale feest- en gedenkdagen is de GGD gesloten en worden er geen inspecties gedaan.

Havens
In de onderstaande havens kunt een Ship sanitation certificate aanvragen.

    * Delfzijl
    * Den Helder
    * Harlingen
    * Hellevoetsluis
    * Groningen
    * IJmuiden
    * Maassluis
    * Rotterdam
    * Schiedam
    * Terneuzen
    * Velsen
    * Vlaardingen
    * Vlissingen
    * Zaandam