Inspectie tattoo, piercing ...

en permante make-up.
Wie tattoos, piercings en permanente make-up aanbrengt, moet zich aan bepaalde regels houden: een leeftijdsgrens en een hygiënische manier van werken. De GGD inspecteert de studio's met het Warenwetbesluit in de hand. Lees de regels en de tips, ook voor eigenaars van tatoeage- en piercingsstudio's.

Controle van kleurstoffen
Bij tatoeages en permanente make-up worden kleurstoffen gebruikt. In september 2001 onderzocht de Voedsel en Warenautoriteit de veiligheid van die kleurstoffen. In 18% van de onderzochte monsters zaten toen bacteriën. Sindsdien controleert de VWA de kleurstoffen op basis van het Warenwetbesluit Tatoeagekleurstoffen.
 
Regels voor hygiëne
Uit het onderzoek kwam verder dat besmettingen ook met een onhygiënische werkwijze te maken hebben. Dat kan tot serieuze infecties leiden - zelfs tot hepatitis B, C en HIV. Dat zijn ernstige gezondheidseffecten en grote risico's voor klanten. Preventie is dus noodzakelijk. Daar is het Warenwetbesluit tatoeëren en piercen voor gemaakt.

Vergunning is verplicht
In het Warenwetbesluit tatoeëren en piercen staat dat alle tatoeage- en piercingsstudio's moeten voldoen aan landelijke hygiëneregels. De GGD controleert dit. Als een studio zich aan alle regels houdt, geeft de GGD een vergunning af. Elke studio moet zich om de drie jaar laten inspecteren; dat is wettelijk verplicht. De Voedsel- en Warenautoriteit houdt dit in de gaten. Doet een studio dat niet, dan volgt er eerst een officiële waarschuwing en daarna een steeds hogere boete.

Een juwelier die alleen gaatjes prikt in de oorlel hoeft geen vergunning aan te vragen maar moet wel werken volgens de hygiënerichtlijnen.
Alle vergunninghouders zijn te vinden op www.veiligtatoeerenenpiercen.nl.
Meer informatie voor ondernemers.

Onaangekondigde inspecties
Als aanvulling op de driejaarlijkse, vooraf aangekondigde, inspecties door de GGD, is de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) eind 2012 gestart met onaangekondigde hygiëne-inspecties bij de vergunninghoudende shops. Dit om te controleren of ook tussentijds nog steeds wordt voldaan aan de hygiënevoorschriften en de leeftijdsgrenzen niet worden overschreden. Een belangrijke informatiebron daarbij zijn de meldingen en klachten die de NVWA jaarlijks ontvangt.

Bij 30 % van de gecontroleerde shops werden tekortkomingen vastgesteld. Na hercontrole bleken deze tekortkomingen in alle gevallen opgeheven. Gelet op het effect van de door de NVWA uitgevoerde inspecties, zal de NVWA ook in volgende jaren onaangekondigde hygiëne inspecties uitvoeren bij vergunninghoudende tatoeage- en piercingshops.

Meer informatie over onaangekondigde hygiene-inspecties door de NVWA

Leeftijdsgrenzen
Een gaatje in het bovenste deel van het oor heet een piercing. Een gaatje in de oorlel mag bij kinderen van alle leeftijden. Andere piercings of tatoeages mogen niet bij kinderen onder de 12 jaar. Kinderen tussen 12 en 16 jaar mogen alleen met toestemming én in aanwezigheid van hun ouders een piercing of tatoeage krijgen. Uitzonderingen zijn:

  • geen tepelpiercing bij meisjes tussen 12 en 16 jaar;
  • geen genitale piercing bij kinderen tussen 12 en 16 jaar;
  • geen tatoeage op hoofd, hals, polsen of handen bij kinderen tusen de 12 en 16 jaar.

Boven de 16 jaar mogen kinderen zelf over tatoeages en piercings beslissen. 

Tatoeages en piercings populair
Tatoeages en piercings zijn de laatste jaren bij veel mensen heel populair geworden. In Nederland hebben waarschijnlijk (schatting) 840.000 mensen van 12 jaar en ouder één of meerdere tatoeages. En 5,1 miljoen mensen van 12 jaar en ouder hebben één of meerdere piercings.

Meer informatie
Mail naar tattoopiercing@ggdkennemerland.nl of bel het algemene telefoonnummer van de GGD Kennemerland 023-7891600.


Op 1 juni 2014 zijn de vernieuwde hygiënerichtlijnen van kracht geworden. U vindt de vernieuwde richtlijnen via de volgende links: