Coronavirus (MERS-CoV)

Sinds mei 2015 vindt verspreiding van MERS, behalve in het Midden-Oosten, ook plaats in Zuid-Korea. De kans bestaat dat een reiziger MERS meebrengt naar Nederland.

Daarom houdt GGD Kennemerland de situatie nauwlettend in de gaten.

Wat is MERS?
In 2012 is MERS ontdekt als verwekker van ernstige luchtweginfecties in het Midden-Oosten, vooral in Saoedi-Arabië. MERS staat voor Middle East Respiratory Syndrome. Het wordt net zoals SARS veroorzaakt door een Coronavirus, dat vaak wordt afgekort tot CoV. In plaats van MERS wordt ook de term MERS-CoV gebruikt.

Wat is de kans om besmet te raken met dit virus?
Mensen worden besmet door contact met dieren, met name dromedarissen, of het drinken van de melk van deze dieren, maar het is ook van mens op mens overdraagbaar. Besmettingen in ziekenhuizen in bovenstaande gebieden worden veel gezien. Per 6 juni 2015 zijn er volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) 1195 gevallen vastgesteld en zijn minstens 448 mensen eraan overleden; dit leidt tot een sterftepercentage van bijna 40%.

De WHO ontving van Zuid-Korea op 20 mei 2015 de eerste melding van MERS. De patiënt was in Bahrein en Qatar geweest. Op 6 juni 2015 zijn er in totaal 50 gevallen, inclusief een Zuid-Koreaan die in China verbleef toen de ziekte werd vastgesteld. Er zijn in Zuid-Korea tot nu toe 4 mensen overleden; dit leidt tot een sterftepercentage van bijna 10%.

Naar aanleiding van deze nieuwe ontwikkelingen zijn huisartsen, specialisten, medische dienst Schiphol en anderen geïnformeerd om tijdig actie te kunnen ondernemen in geval van vermoeden van een patiënt met MERS.

Waar komt het virus voor?
Infecties met het MERS-Coronavirus zijn in bijna alle gevallen opgelopen in het Midden-Oosten: Saoedi-Arabië, Qatar, Jordanië en de Verenigde Arabische Emiraten. In mei 2014 is er in Nederland bij twee patiënten een MERS-infectie vastgesteld. Ook deze mensen hebben het virus opgelopen tijdens een bedevaart in Saoedi-Arabië.

Kan ik op reis naar het Midden-Oosten?
Sommige mensen kunnen ernstig ziek worden en zelfs aan MERS overlijden. Daarom adviseert het Ministerie van Saoedi-Arabië mensen met een zwakke gezondheid, zwangere vrouwen, kinderen jonger dan 12 jaar en mensen ouder dan 65 jaar, hun reis uit te stellen.

Als u zelf een zwakkere gezondheid of een chronische ziekte heeft (bijvoorbeeld suikerziekte, hart- en longaandoening, nierziekte, afweerstoornis), kunt u het best met uw behandelend (huis)arts overleggen of het maken van een reis naar bovenstaande landen op dit moment wel verstandig is.

Adviezen voor de bedevaart (Hadj/Umrah)
Als u van plan bent de bedevaart naar Mekka en/of Medina te maken, is er een aantal maatregelen die u kunt nemen om de kans op besmetting met het MERS-virus te verkleinen:

  • Vermijd het contact met alle dieren of dierlijke afvalproducten (met name dromedarissen).
  • Was regelmatig uw handen met zeep.
  • Ga hygiënisch om met voedsel: het eten moet voldoende verhit zijn; eet geen rauw voedsel; drink geen rauwe melk (vooral niet van dromedarissen); fruit en groente wassen met gekookt water of water uit flessen.
  • Let verder goed op de persoonlijke hygiëne.
  • Reizigers die tijdens de Hadj of de Umrah last krijgen van hoesten, koorts of kortademigheid, wordt geadviseerd:
  • Zo veel mogelijk het contact met andere mensen te vermijden.
  • Bij hoesten en niezen de neus en mond te bedekken met een tissue en deze daarna weg te gooien en de handen wassen. Eventueel hoesten en niezen in een mouw, maar niet in de handen.
  • Zo nodig medische hulp te zoeken bij lokale artsen.

Als u gezondheidsproblemen heeft, is het altijd raadzaam om van tevoren met uw behandelend (huis)arts te overleggen of een dergelijke reis wel mogelijk is. Tijdens de bedevaart wordt er veel van uw lichaam gevraagd, en loopt u meer risico om (ernstig) ziek te worden. Dit geldt niet alleen voor de MERS, maar ook voor allerlei andere ziekten die u op kunt lopen.

Als u binnen 2 weken na terugkomst in Nederland klachten krijgt, dan wordt u geadviseerd contact op te nemen met uw huisarts, en de recente reis naar Saoedi-Arabië te vermelden.

Meer informatie
Op de website van het RIVM is veel aanvullende informatie over MERS te vinden. Zorgprofessionals, zorginstellingen, bedrijven en andere instellingen zoals scholen, kinderopvang of politie kunnen bij vragen over MERS direct contact opnemen met GGD Kennemerland op telefoonnummer 023-789 1612.