Ebola

Wat is ebola?
Het ebolavirus veroorzaakt een zeldzame maar zeer ernstige infectieziekte die in Afrika voorkomt. De ziekteverschijnselen zijn: hoge koorts, hoofdpijn, spierpijnen, braken, diarree en bloedingen in het lichaam. Deze ziekteverschijnselen treden tussen 2 en 21 dagen op na besmetting met het ebolavirus. Zolang mensen geen ziekteverschijnselen hebben, zijn zij niet besmettelijk voor hun omgeving.

Hoe verloopt de besmetting?
De ziekte is alleen besmettelijk via direct lichamelijk contact met een patiënt of lichaamsvloeistoffen van de patiënt of door het slachten en opeten van een ziek wild dier. Eenmaal besmet is er een grote kans op overlijden (40-90%).

Is er een behandeling?
Er is geen vaccin of medicijn tegen ebola beschikbaar. De behandeling bestaat hoofdzakelijk uit het bestrijden van de complicaties. Ebola zorgt voor zulke ernstige klachten dat mensen altijd verzorgd moeten worden, vooral op het moment dat zij het meest besmettelijk zijn

Hoe wordt de ziekte bestreden?
Een ebola-uitbraak wordt bestreden door patiënten snel te herkennen en af te zonderen, zodat er geen nieuwe besmettingen plaatsvinden. Mensen die zonder bescherming in aanraking zijn geweest met een patiënt worden drie weken lang gevolgd om te kijken of zij ook ziek worden. Is dat het geval, dan worden zij ook meteen opgenomen in het ziekenhuis, waarbij zij afgezonderd worden verpleegd.

Is het mogelijk dat ebola zich naar Nederland verspreidt?
De kans dat iemand besmet raakt met het ebolavirus en het zo meeneemt naar Nederland is heel klein. Mensen worden alleen ziek door direct contact met patiënten of door het bereiden of eten van bushmeat. Ebola is pas besmettelijk als iemand daadwerkelijk klachten heeft. Daarom lopen vooral mensen die zieke patiënten verzorgen risico om besmet te raken.

Rol GGD Kennemerland
GGD Kennemerland handelt volgens de richtlijnen van het RIVM en heeft diverse uitvoerende taken bij het voorkomen en bestrijden van infectieziekten op lokaal niveau.

Meer informatie?
Kijk voor meer informatie en actuele informatie op de website van het RIVM.  Of neem contact op met GGD Kennemerland 023-789 1612.