Griep en verkoudheid

Tijdens de herfst en winter lopen veel mensen een verkoudheid of griep op. Griep- en verkoudheidsvirussen zitten in druppeltjes snot, slijm en speeksel. Ze worden door praten, hoesten of niezen verspreid.

Besmetting
De kans op besmetting is groot in ruimten waar mensen dicht bij elkaar zitten en waar slecht geventileerd wordt, bijvoorbeeld in een trein of bus, een school of kinderdagverblijf. Virussen worden ook overgedragen via handen - als iemand je bijvoorbeeld een hand geeft - en via voorwerpen zoals een deurknop.

Goede hygiëne
Griep en verkoudheid zijn erg besmettelijk. Goede hygiëne kan verspreiding en besmetting voorkomen. Hoest of nies bij voorkeur in de elleboogplooi. Lukt dit niet, houd dan uw hand of zakdoek voor uw mond als u niest of hoest. Hoes of nies nooit in de richting van een ander. Gebruik bij voorkeur een papieren zakdoek of tissue en gooi deze na één keer gebruik weg. Was vaak uw handen, óók na hoesten, niezen of snuiten.

Meer informatie