Lyme en tekenbeten

De Borreliabacterie is de veroorzaker van de ziekte van Lyme. Om een infectie te voorkomen is verwijderen van een teek erg belangrijk. Een controle na een uitstapje in de natuur is daarom belangrijk. Daarbij moet speciaal gelet worden op de knieholtes, liezen, oksels, nek en achter de oren.

Een teek? Pak 'm beet!
Teken komen in heel Nederland voor, in de regio Kennemerland met name in de duingebieden. Door op de paden te blijven, contact met struiken en lang gras zo veel mogelijk te vermijden en kleding te dragen die de huid bedekt, wordt de kans op een tekenbeet verkleind.  

Een tekenbeet is meestal niet voelbaar. Teken zijn erg klein, zo klein als een speldenknop. Zij lijken op spinnetjes en leven van het bloed van mensen en dieren. Een tekenbeet is meestal onschuldig, maar een deel van de teken in Nederland draagt een bacterie bij zich (de Borreliabacterie). Het percentage teken dat is besmet met de Borreliabacterie was in de tweede helft van 2008 in Nederland 19 %.

Registreren
Mocht u een tekenbeet hebben dan kunt u doorgeven in welk gebied u bent geweest. Dit wordt dan geregistreerd op de landelijke website van Natuurkalender. Hiermee wordt een aantal vragen rond de ziekte van Lyme beantwoord en de verspreiding van de schapenteek in Nederland in kaart gebracht. Registratie en meer informatie.

Meer informatie
Website van het RIVM
Foldermateriaal Teken en Lyme
Informatie voor scholen                                                                                                   

App Tekenbeet