Meldingsplicht

Voor bepaalde infectieziekten geldt een meldingsplicht. Als een arts zo'n ziekte vermoedt of constateert, moet hij/zij dit melden aan de GGD. Dat is bijvoorbeeld besmettelijke geelzucht, meningokokkenziekte, kinkhoest, en longontsteking die wordt veroorzaakt door de legionellabacterie.

Vuistregels voor het melden van infectieziekten

Scholen, kindercentra en verpleeg- en verzorgingshuizen moeten ook sommige aandoeningen melden. Bijvoorbeeld diarree, huidaandoeningen of verschijnselen die kunnen wijzen op een ernstige besmettelijke ziekte.

De GGD beoordeelt dan of er besmettingsgevaar is en of er maatregelen nodig zijn om de volksgezondheid te beschermen.

Meer informatie
Kindercentra en scholen kunnen achtergrondinformatie vinden in de handboeken:

Informatie en melding aangifteplichtige ziekten
GGD Kennemerland, Algemene Gezondheidszorg, afdeling infectieziektebestrijding, maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur via telefoon 023 789 1612 of fax nr. 023 - 789 1771.